Psychosociale ACT therapie


Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie omvat methoden om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Hierbij is aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd. Psychosociale therapie is dus gericht op het vergroten van vitaliteit, flexibiliteit en veerkracht. Bij Branch ’n BlooM gebruik ik Acceptatie en Commitment-therapie (ACT) als methodiek voor individuele psychosociale therapie. 

ACT (Acceptatie en Commitment Therapie)

ACT is een derde generatie gedragstherapie. ACT kan heel helpend zijn voor mensen die zodanig worstelen met emoties, gevoelens of gedachten van somberheid, angst, spanning, vermoeidheid, verdriet, besluiteloosheid en onzekerheid etc, dat zij daardoor hun eigen leven belemmeren en beperken. We doen er vaak van alles aan om deze gevoelens niet te hoeven ervaren en er vanaf te komen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze houding de klachten juist kan versterken. ACT is een ervaringsgerichte therapie die je je worstelingen laat doorzien en je op een andere manier leert omgaan met je ongemak, leed, pijn. Je leert daardoor meer vanuit je hart te leven, contact te maken met wat echt belangrijk voor je is en bewuste keuzes te maken.

Wat ga je doen? 

Voorafgaand aan een kennismaking krijg je van mij 2 vragenlijsten met het verzoek die thuis in te vullen. In een intakegesprek maken we vervolgens kennis. We onderzoeken wat je vraag of probleem  precies is en we kijken of de vraag passend is voor een ACTtraject. Dan besluiten we of we het traject samen ingaan, maken een behandelplan en schatten in hoeveel sessies nodig zijn. 

Werkvormen 

Tijdens de sessies besteden we altijd aandacht aan Mindfulness Mindfulness (iets kunnen opmerken zonder oordeel en eventueel kunnen accepteren) is een belangrijke vaardigheid wanneer je iets wilt veranderen. We bespreken kort hoe het met je gaat en oefenen gedurende een sessie met de onderdelen (zuilen) van ACT. Ik gebruik een mengelmoes van werkvormen. Ze zijn ontleent aan diverse stromingen in filosofie en therapie, maar ze zijn wel zo veel mogelijk ervaringsgericht. Verder zijn ze er allemaal op gericht jou zelf jouw inzichten en oplossingen te laten vinden met ACT als basis.


Duur en afronding 

Een therapiesessie duurt 1 tot 1,5 uur. De sessies zijn 1 of 2 wekelijks, afhankelijk van wat voor jou het beste werkt. De duur van een traject is afhankelijk van je vraag. Ga uit van minimaal 4 tot maximaal 8 sessies. Of je voldoende bagage hebt meegekregen om zelf verder te kunnen beslis jij. Na afloop vul je opnieuw een vragenlijst in, zodat ik ook kan zien wat het traject voor jou heeft opgeleverd. 

ACT leert je:

  • Wat voor jou waardevol is
  • Hoe je jouw leven de door jou gewenste richting kunt geven
  • Mild omgaan met je negatieve emoties of pijn
  • Inzicht krijgen in je automatische patronen
  • In het hier en nu te zijn
  • Meer waardering te hebben voor jezelf en anderen   .