Artikelen


Mens, Durf te Sensibiliseren

Lange tijd hebben we in onze samenleving typisch vrouwelijke kwaliteiten geparkeerd omdat ze minderwaardig en contraproductief zouden zijn. Lees in dit artikel de noodzaak van het her-ontdekken en inzetten van 'Zachte Kracht' in de nieuwe (werk)wereld.