Loopbaanbegeleiding

Vastgelopen in je werk? Herstellend na overbelasting of een burn-out? Een nieuwe kijk op jezelf die vraagt om een nieuwe passende werkplek? Op een niet alledaagse, maar wel uitdagende wijze helpt Branch 'n BlooM je om nieuwe mogelijkheden in jezelf, op de markt of in het maatschappelijk veld nieuwsgierig te onderzoeken.


Mijn insteek hierbij is om eerst samen te benoemen wat de kern van je onderzoek eigenlijk is:


Wat wil ik?


Wat kan kan ik?


Wie ben ik?


Wat belemmert me?


Coachingstrajecten bij Branch 'n BlooM zijn zeer geschikt als je klaar bent voor een nieuwe stap in je werkende leven, als je zelf actief wilt werken aan verandering van werk, verandering van werkgever, verbetering van je werkomstandigheden of de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden.


Op basis van je kernonderzoek stellen we een traject vast waarin we aan de hand van het Actie-wiel telkens je stappen monitoren:


  • Waar sta je? Hoe is het?
  • Wat wil je nu?
  • Wat kun je?
  • Wat heb je daarvoor nodig?
  • En wat besluit je?


Wat ga je doen?

Voorafgaand aan een kennismaking krijg je van mij 2 vragenlijsten met het verzoek die thuis in te vullen. In een intakegesprek maken we vervolgens kennis. We onderzoeken wat je vraag precies is en we kijken of de vraag passend is voor een coachingstraject. Dan besluiten we of we het traject samen ingaan en schatten in hoeveel sessies nodig zijn.


Ik werk graag buiten.  Natuur schept ruimte. Ruimte helpt om los te komen van oordelen en voorwaarden. Bovendien werkt Natuur als een spiegel. Ze laat je zien én ervaren wat je altijd deed, wat je wilt en wat je nodig hebt om daar te komen. Tijdens de sessie betrek je de natuurlijke omgeving bij je proces. Je werkt daarvoor vanuit je intuïtie. Natuurlijke objecten gebruiken we als metafoor voor wat jou op dat moment bezig houdt.


Werkvormen

Tijdens de sessies besteden we altijd aandacht aan ontspannen en gronden. We bespreken kort hoe het met je gaat en aan welke vraag of welk thema je die dag wilt werken. Door middel van vragen en werkvormen werken we vervolgens je vraag uit. Ik gebruik een mengelmoes van werkvormen. Ze zijn ontleent aan diverse stromingen in filosofie en coaching. Zo kan ik beter tegemoet komen aan jouw vraag en wat je nodig hebt. Ze zijn er allemaal op gericht jou zelf jouw inzichten en oplossingen te laten vinden.  Als nodig maken we gebruik van testen. Ik ben opgeleid als Disc en Drijfveren-specialist. Zo brengen we je kwaliteiten, verlangens en talenten in kaart.


Duur en afronding

Een coachingsessie duurt 1,5 uur. Na iedere sessie bepalen we wanneer een volgende volgt. De duur van een coachingstraject is afhankelijk van je vraag. Ga uit van 4-5 tot maximaal 10 sessies. Of je voldoende bagage hebt meegekregen om zelf verder te kunnen beslis jij. Na afloop vul je opnieuw een vragenlijst in, zodat ik ook kan zien wat het traject voor jou heeft opgeleverd.