Vitaliteitsprogramma's


Vitaliteitsprogramma's


Een gezonde leef- en werkomgeving en versterking eigen kracht


Partner in Preventie

In samenwerking met ketenpartners en bedrijven draagt Branch 'n BlooM bij aan preventieprogramma's. Dit is een pakket aan maatregelen en interventies die ontwikkeling van kwetsbare doelgroepen, burgers of werknemers ruimte geven en hun vitaliteit vergroten. Maatregelen richten zich op een leef- en werkomgeving die de (geestelijke) gezondheid beschermen en stimuleren. Interventies versterken de geestelijke gezondheid en eigen kracht. Een criterium hierbij is voor dat gezondheid en welzijn benaderd worden vanuit een combinatie van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.


Ziek of passief als je niet kunt worden wie je bent

Oorzaken voor het niet kunnen worden wie je bent zijn te vinden in de persoon zelf (belemmerende overtuigingen en patronen) maar ook in de interactie van de persoon met zijn omgeving. Denk bijvoorbeeld aan:


  • Sociale druk: wat verlies je wanneer je niet voldoet aan de norm
  • Attitude: hoe gaan mensen met elkaar om
  • Verwachtingen: zijn deze duidelijk en reëel
  • Ruimte: worden individuele talenten of verlangens gestimuleerd
  • Veiligheid: mag je steun vragen, word je gehoord en serieus genomen


Stress brengt je systeem uit Balans

Wanneer deze (culturele) omgevingsfactoren in onvoldoende mate positief aanwezig zijn ontstaat stress. Stress brengt het systeem uit balans. Zo ontstaan allerlei lichamelijke en psychische aandoeningen. Maar ook compensatiegedrag om de spanning niet te hoeven ervaren (eten, roken, drinken, gamen, niks doen) of het af te reageren. Het klopt dat uiteindelijk iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft in de zorg voor zichzelf. Maar we zijn ook mensen in ontwikkeling, met up's en downs. Om dat ontwikkelingsproces de ruimte te geven en te stimuleren kunnen we samenwerken om te zorgen dat we daarvoor de juiste omstandigheden creëren.


Branch 'n BlooM draagt bij aan verbetering van:


Eigen Kracht

Draagt bij aan zelfrespect , persoonlijke groei en vitaliteit

Duurzame Inzetbaarheid

Vitale, bevlogen medewerkers in een bedrijf met spirit


Participatie & Meedoen

  Een zinvolle bijdrage geeft voldoening en zelfvertrouwen  


                                                                                                  Gezonde Leefstijl


                                                                               Zorg voor jezelf maakt  je veerkrachtig      Preventie is maatwerk


Preventie gaat over verandering. Verandering is alleen duurzaam wanneer je de juiste snaren raakt. Dan ontstaat naast besef ook daadwerkelijk beweging. Iedere doelgroep en iedere setting heeft zijn eigen-aardigheden. Een standaard programma bestaat dus niet. Maar wel kunnen we putten uit een groot bestand aan programma-modules. Er wordt gewerkt aan de hand van principes van ProSocial. Een methode gericht op het voortbrengen van daadkrachtige en vitale zelfsturende teams en groepen. ACT,  Geweldloze Communicatie, Appreciative Inquiry en Deep Democray zijn vooraanstaande tools hierin. Er is bij Branch 'n Bloom veel ervaring met projectontwikkeling en het samenstellen van integrale preventie programma's. Ik ben thuis in het geven van opleiding, training, coaching. Voor een vrijblijvend gesprek om te sparren over wensen en mogelijkheden kun je gerust contact opnemen.