Werkvormen bij Lifecoaching en Training


Gronding Je gronding is je letterlijk je verbinding met de grond onder je voeten. Deze verbinding is het afvoer en aanvoer kanaal van energie in je leven. Denk aan de uitdrukking: hij staat met beide voeten op de grond (hij is een stabiel, nuchter en helderdenkend mens) Zonder gronding of met een zwakke gronding is het heel erg lastig met beide benen op de grond te staan. Je kunt dan bijvoorbeeld moeilijk overtollige energie van jezelf en je omgeving af voeren of frisse energie opnemen. Een goede gronding is nodig om je veilig en prettig te voelen en om je energie in balans te houden.


Natuurcoaching Coaching in de natuur werkt niet alleen ontspannend en verfrissend. De natuur werkt als een spiegel voor je eigen mentale of emotionele processen. Natuurlijke objecten, panorama's, fenomenen en de processen in de natuur zelf fungeren als symbool of metafoor voor de vraag die jou op dat moment bezig houdt. Dat is de reden waarom in natuurcoaching wordt gerefereerd aan wat jou opvalt in je omgeving. Intuïtief verbind je aan dat wat je ziet en voelt de betekenis die relevant is voor jouw situatie. De combinatie van buiten zijn, activiteit en de samenwerking met de omgeving zorgen voor grote diepgang in je eigen proces.


RET (Rationeel Emotieve Therapie) Iedere situatie roept gedachten op. Deze gedachten beïnvloeden je gevoel. Zo ziet de één het kennismaken met een onbekende als een uitdaging en de ander het als een moment van onzekerheid.

We zijn ons vaak niet bewust van deze belemmerende overtuigingen en gedachten. RET is een werkvorm waarmee onbewuste belemmerende gedachten bewust worden gemaakt. Vervolgens kun je deze gedachten ombuigen naar positieve gedachten die helpend zijn.


ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) Omvat allerlei werkvormen die als doel hebben te ervaren hoe het is om je worsteling met lastige en pijnlijke gevoelens los te laten. Het leert je aanvaarden dat leed onlosmakelijk met het leven verbonden is. Daarnaast laat het je voelen dat door verbinding met wat voor jouw belangrijke waarden zijn, ruimte ontstaat voor een nieuwe inrichting van je leven.


BDR (Body Drum Release) Een techniek gericht op zogenaamde bilaterale stimulatie; het in contact brengen van je beide hersenhelften. Door deze verbeterde samenwerking ontstaat een nieuwe kijk op thema's en bijbehorende emoties. Daarnaast worden beslissingen dieper in het bewustzijn verankerd. BDR is afgeleid van EMDR ( EyeMovement Desensitization and Reprocessing). Er wordt gewerkt met het regelmatig bekloppen van schouders of rug.


TA (Transactionele Analyse) Een methodiek die er vanuit gaat dat ieder mens functioneert vanuit verschillende posities. Het kind, de volwassene en de ouder. Als je in balans bent maak je gebruik van deze posities op de juiste momenten. In moeilijke of pijnlijke situaties kan je echter onbewust steeds de verkeerde positie kiezen. Zo blijven problemen in de relatie tot je omgeving of ongewenste (gedrags)patronen bestaan. TA kan je hierin inzicht geven waardoor de situaties beter hanteerbaar worden.


Regressie In Lifecoaching werken we met een lichte trance waarin je kunt teruggaan naar ervaringen uit het verleden. D.m.v. een zogenaamde brugtechniek kun je daardoor de herkomst van lastige emoties en gedragingen in het nu achterhalen. Door te begrijpen hoe de emotie of het gedrag in het verleden is ontstaan en wat je toen eigenlijk nodig had, kun je nu kiezen voor een oplossing die passend is.


Visualiseren Het werken met innerlijke beelden en voorstellingen die je zelf oproept of opgeleide van de coach. Deze beelden worden gebruikt om onbewuste processen of wijsheid bewust te maken, problemen op te lossen, beslissingen te nemen of doelen te stellen.


Mindfulness (aandacht-training) Ongeveer 95% van wat we doen, denken en voelen is onbewust. Met Mindfulnessoefeningen train je je aandacht om 'opmerkzaam zijn' en niet af te drijven in onbewuste gedachtengangen, dagdromen en gedragingen. Mindfulness betekent dat je bewust aandacht schenkt aan dat wat zich in het hier en nu voordoet. En dat wat zich aandient leer je aanvaarden zonder oordelen. |Hierdoor ervaar je meer rust, kun je je beter concentreren en leer je voelen wat werkelijk goed voor je is.


Lichaamswerk Lichaamswerk gaat er van uit dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden en samenwerken. Je lichaam is naast een instrument dat je mag gebruiken een bron van wijsheid. De natuurlijke stroom van je energie kan in de loop van je leven stagneren door onverwerkte emoties. Hierdoor kun je klachten krijgen op lichamelijk of emotioneel-mentaal niveau. Daarnaast zijn we het in onze rationele westerse cultuur veelal ontwend om naar ons lichaam te luisteren. Het kan je namelijk niet alleen vertellen of je honger, dorst of pijn hebt, maar heeft ook diepere wijsheden tot haar beschikking. D.m.v. bijvoorbeeld beweging, aanraking, focussen en ademtechnieken kun je energie weer laten stromen en het contact met je lichaam herstellen.


Voice Dialogue Gedurende je leven bouw je een heel arsenaal aan houdingen, rollen en karaktertrekken op. Je kunt ze beschouwen als delen van je persoonlijkheid of deelpersonen. Deze delen hebben de functie om je te helpen en te ondersteunen. Dat doen ze niet altijd even effectief. Soms spreken delen elkaar tegen, laten andere delen onvoldoende ruimte of bemoeien zich op de verkeerde momenten met de verkeerde zaken. VD is een methodiek waarmee je in gesprek kunt gaan met je eigen delen, ze kunt onderzoeken en eventueel een andere, meer passende plek of taak geven.


Systemisch werken Onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem waarin we zijn groot geworden. Gezin, vereniging, cultuur, school etc. We hebben hieruit zowel bekrachtigende als beperkende patronen meegenomen. je komt ze tegen in je huidige leven. Bijvoorbeeld in je eigen gezin, je relatie of je werk. Beperkende overtuigingen kunnen er voor zorgen dat je steeds weer in de zelfde valkuilen stapt of situaties vastloopt. Door het maken van opstellingen kun je deze onbewuste patronen zichtbaar maken. Je kunt afscheid nemen van patronen die eigenlijk niet van jou zijn of vaststellen welke gedragingen effectiever of prettiger zijn.


Rituelen Soms is het belangrijk om bewust een overgangsfase in je leven te markeren. Het kan een nieuwe stap kracht bij zetten, helpen verlies achter je te laten, een besluit onderstrepen. Bewust aandacht hebben voor het nieuwe en het oude bedanken draagt bij aan schoon, vervuld en zelfverzekerd een andere fase in te stappen. Zo'n moment kun je bezegelen met een ritueel. Een ritueel is persoonlijk en uniek.